จัดฟันมีกี่แบบ ??

        การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เป็นการจัดเรียงฟันให้เรียบ แก้ไขฟันยื่น รวมถึงการปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการถอนฟันบางซี่ไป

        ในปัจจุบันเครื่องมือจัดฟันมีหลากหลายรูปแบบ โดยทุกรูปแบบอยู่ในเป้าหมายสุดท้ายเหมือนกัน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ สภาพช่องปาก ความสามารถในการเข้าพบคุณหมอ ค่าใช้จ่าย และการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ ซึ่งหมอเฉพาะทางจัดฟันและคุณจะร่วมกันตัดสินใจว่า การจัดฟันแบบไหนและวิธีการใดเหมาะกับคุณ

       เครื่องมือจัดฟันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

จัดฟันแบบติดแน่น

เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟัน ในลักษณะที่ติดอยู่กับซี่ฟันแต่ละซี่ ไม่สามารถถอดรับประทานอาหารได้ และต้องเข้าพบทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเป็นประจำทุกเดือน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาการรักษาประมาณ 1-3 ปี


ข้อดี

 • คุณไม่ต้องรับผิดชอบการถอดใส่เครื่องมือจัดฟัน
 • แรงที่ให้ในการเคลื่อนฟันเป็นแรงต่อเนื่อง ฟันจึงสามารถเคลื่อนได้ดี ตามที่วางแผนไว้
 • สามารถแก้ไขกรณีฟันซ้อนเกมาก หรือมีความยากของเคสมาก เนื่องจากคุณหมอสามารถบังคับฟันซี่นั้นๆได้อย่างที่วางแผน
 • ราคาถูกกว่า

ข้อเสีย

 • ทำความสะอาดช่องปากยาก เนื่องจากเศษอาหารจะติดกับเครื่องมือได้ง่าย หาทำความสะอาดไม่เพียงพอ มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้จัดฟัน หรือจัดฟันแบบถอดได้
 • อาจเกิดบาดแผลในช่องปากเล็กน้อย เนื่องจากมีเครื่องมือติดอยู่กับฟันตลอดเวลา

เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับ คนที่ไม่มีเวลาในการดูแลรับผิดชอบการถอดใส่เครื่องจัดฟันด้วยตนเอง แต่สามารถเข้าพบคุณหมอเฉพาะทางจัดฟันได้ทุกเดือน
 • เหมาะกับ วัยเด็ก และวัยรุ่น เนื่องจากมีสีสันให้เลือกมากมายในการปรับเครื่องมือจัดฟันทุกเดือน ทำให้อยากเข้ารับการรักษามากขึ้น
 • เหมาะกับ เคสที่ยากกว่าปกติ การเรียงตัวของฟันมีความซับซ้อน เคสที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก
 • เหมาะกับ คนที่มีงบจำกัด

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา

เป็นการจัดฟันแบบโลหะทั่วไป โดยฟันสามารถเคลื่อนไปตามเส้นลวด ใช้หลักการยึดติดแน่นกับฟันด้วยยางรัดฟันสีสันสดใส เนื่องจากยางมีอัตราการเสื่อมสภาพสูง จึงต้องเข้าพบทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับการเคลื่อนฟันให้ตามแผนการรักษาอยู่เสมอ

จัดฟันแบบเซลฟ์ไลเกต (Self-ligated)

สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น โลหะและสีเหมือนฟัน ให้ฟันเคลื่อนไปตามเส้นลวดเช่นเดียวกับจัดฟันแบบโลหะธรรม แต่ลดความเสียดทานระหว่างฟันกับเครื่องมือที่ติดกับฟันด้วยการไม่ใช้ยางเป็นตัวยึด แต่เป็นเครื่องมือที่ติดกับฟันโดยตรง ทำให้ฟันสามารถเคลื่อนได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา ในการปรับเครื่องมือแต่ละเดือนมีความเจ็บน้อยกว่า และทำความสะอาดง่ายกว่า เนื่องจากไม่มียางจัดฟันคอยเป็นที่กักเก็บเศษอาหาร การจัดฟันแบบเซลฟ์ไลเกต มีหลากหลายแบรนด์เช่น Damon, Clippy C เป็นต้น ซึ่งมีวัสดุที่แตกต่างกัน แต่ใช้หลักการในการเคลื่อนฟันเหมือนกัน

จัดฟันแบบถอดได้

เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่คุณสามารถถอด-ใส่ได้เอง เพื่อทำความสะอาดหรือรับประทานอาหาร โดยให้หลักการเคลื่อนฟันจากการดันฟันให้เคลื่อนไปตามแผ่นโพลิเมอร์ชนิดใส ซึ่งได้ทำการวางแผนผ่านระบบดิจิตอลแบ่งขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจัดฟัน จนถึงจัดฟันเสร็จสิ้น ดังนั้นคุณจะเข้าพบทันตแพทย์น้อยครั้งกว่าการจัดฟันแบบติดแน่น

 

ข้อดี

 • มีความสะดวกสบายขณะใส่เครื่องมือ สามารถถอดออกมารับประทานอาหารหรือตอนแปรงฟัน
 • สวยงามคล้ายกับไม่ได้จัดฟัน เนื่องจากมีความใสของเครื่องมือ
 • สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ง่ายกว่าการจัดฟันแบบติดแน่น ทำให้ลดโอกาสการเกิดฟันผุได้ดี
 • เข้าพบทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันน้อยครั้งกว่าการจัดฟันแบบติดแน่น
 • ในบางกรณี การจัดฟันแบบถอดได้ สามารถรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเสร็จสิ้นได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบติดแน่น

ข้อเสีย

 • อาศัยความมีวินัยของผู้ใส่เครื่องมือมาก เนื่องจากต้องถอดและใส่เองที่บ้าน จึงต้องมีวินัยในการใส่เครื่องมือได้บ่อยและนาน ฟันจึงจะเคลื่อนไปตามแผนการรักษา
 • ราคาสูง
 • เนื่องจากเป็นการดันฟันผ่านเครื่องมือที่ถอดใส่เอง การเคลื่อนฟันในเคสที่ซับซ้อนมากอาจจะทำให้เครื่องมือที่ต้องใส่จำนวนชิ้นมากมายเกินกว่าที่จะเหมาะกับการรักษาด้วยการจัดฟันแบบถอดได้

เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับ คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าพบทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เช่น คนเดินทางบ่อย คนทำงานหลากหลายเวลาไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้าพบทันตแพทย์เฉพาะทางได้บ่อย คนที่ต้องย้ายไปเรียนต่อต่างประเทศ
 • เหมาะกับ กลุ่มคนที่ต้องใช้ความสวยงามในการทำงาน หรือใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถถอดได้ จึงสามารถถอดขณะทำงานหน้ากล้องได้ดี
 • เหมาะกับ คนที่การเรียงตัวของฟัน มีปัญหาระดับปานกลางถึงระดับน้อย ทำให้จำนวนชิ้นในการใส่เครื่องมือจัดฟันน้อยสามารถรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเสร็จสิ้นได้รวดเร็ว
 • เหมาะกับ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในช่องปาก หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ง่าย เนื่องจากการใช้เครื่องจัดฟันแบบถอดได้ ทำให้สามารถถอดทำความสะอาดในช่องปากได้ทั่วถึงมากกว่า

การจัดฟันสำหรับเด็ก (ฟันน้ำนม)

     ใช้ในกรณีการเรียงตัวของฟันแท้ที่กำลังขึ้นมีปัญหา โดยเฉพาะฟันแท้ซี่หน้าบนที่ยื่นมากเกินปกติ จนมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันแตกหักหากมีอุบัติเหตุหกล้ม กรณีฟันล่างคร่อมฟันบน จะมีผลต่อการเจริญของขากรรไกรบน เนื่องจากฟันล่างเข้าไปขัดขวางทำให้การเจริญของขากรรไกรบนผิดปกติ ส่งผลต่อรูปหน้าของเด็กในอนาคตได้ หรือกรณีที่จำเป็นต้องถอนฟันน้ำนมก่อนอายุที่ฟันน้ำนมจะหลุด การจัดฟันด้วยเครื่องมือที่ถอดได้ สามารถคงพื้นที่ให้ฟันแท้สามารถขึ้นได้โดยมีความซ้อนเกน้อยลง ปรับรูปหน้าขากรรไกรให้เจริญอย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันแท้ฝัง คุดในเหงือก ไม่สามารถขึ้นในช่องปากได้

     โดยการจัดฟันสำหรับเด็ก จะเป็นเครื่องมือที่สามารถถอดได้เอง ทำให้ผู้ปกครองสามารถช่วงทำความสะอาดช่องปากได้ง่ายขึ้น และมีสีสันที่เด็กๆชอบ ทำให้สามารถชักจูงให้เด็กใส่เครื่องมือได้ง่าย

ก่อนการรักษา

เครื่องมือจัดฟันในเด็ก

หลังการรักษา 5 เดือน

การจัดฟันแบบใส

     ในปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์ในการจัดฟันแบบใส เช่น Invisalign, Spark, ClearCorrect, Giko เป็นต้น โดยแต่ละแบรนด์มีวัสดุและขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพช่องปาก และปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าเป็นระยะเวลาการได้รับชิ้นงาน แผนการเคลื่อนตัวของฟัน และงบประมาณ โดยทางคลินิกทันตกรรมอัลปาก้า มีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน พร้อมเข้ามาดูแลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละท่านได้อย่างตรงประเด็น ทำให้ในบางเคส การจัดฟันใสของคลินิกทันตกรรมอัลปาก้าไม่จำเป็นต้องมีงบราคาที่สูง และเสร็จสิ้นรวดเร็ว

ก่อนการรักษา

เครื่องมือจัดฟันใส

หลังการรักษา 2 เดือน จำนวน 1 Set

      การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การจัดฟันแบบติดแน่น และการจัดฟันแบบถอดได้ ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน

       แต่อย่างไรก็ตาม การจัดฟันในทุกแบบควรผ่านการคิดแผนการรักษา และได้รับความดูแลจากทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันตัวจริง ที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก www.thaiortho.org

ซึ่งคลินิกทันตกรรมอัลปาก้า ได้เลือกสรร คุณหมอเฉพาะทางจัดฟันตัวจริง เพื่อให้ทุกๆท่านได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกๆรอยยิ้มที่ออกจากคลินิก มีความสวยงามและมั่นใจ คุณหมอพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดฟันว่าแบบไหนจะเหมาะกับคุณที่สุด

Scroll to Top