อยากฟันสวยเหมือนดาราต้องทำอย่างไร??

    ฟันสวย เกิดจากการรวมกันของปัจจัยหลายปัจจัย ได้แก่ การเรียงตัวของฟัน, สีฟัน รวมถึงขนาดรูปทรงของฟัน

การเรียงตัวของฟัน

     สามารถแก้ไขได้จากการจัดฟัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบติดแน่น หรือการจัดฟันแบบถอดได้ (การจัดฟันมีกี่แบบ??)

สีฟัน

    สีของฟันธรรมชาติสามารถเปลี่ยนไปได้ จากการทานอาหาร โดยส่วนใหญ่ เกิดจากการทานอาหารที่มีสี อาทิเช่น กาแฟ ชานม หรืออาหารจำพวกแกง ความเหลืองจะสะสมไปที่ผิวของฟัน ไม่สามารถแปรงออกได้ด้วยตัวเอง แต่สามารถแก้ไขได้จากการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน

     คำว่า “ฟันเหลือง” หรือไม่ สามารถเปรียบเทียบได้จากตาขาวของคุณ สีฟันที่เหมาะสม คือสีฟันที่เท่ากับตาขาว ในทางตรงข้ามหากมีสีฟันที่ขาวกว่าตาขาว จะทำให้ผู้พบเห็น มองเห็นว่าตาของคุณสีเหลืองกว่าปกติ ส่งผลให้ดูป่วยได้ จึงต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์เพื่อให้ได้สีฟันที่เหมาะสม การฟอกสีฟันสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ

 • การฟอกสีฟันในคลินิก (Office bleaching)
 • การฟอกสีฟันที่บ้าน (Home bleaching)

ฟอกสีฟันในคลินิก

     เป็นการฟอกสีฟันที่ใช้เวลา 1-1.5 ชั่วโมง ในคลินิกทันตกรรม โดยใช้สารเคมีจำพวกเปอร์ออกไซด์เข้มข้นประมาณ  30-48% ในการเข้าไปทำให้สีในชั้นเนื้อฟันที่ทึบแสงแตกตัว ทำให้ฟันกลับมาดูขาวอีกครั้ง

ข้อดี

 • สะดวกสบาย เนื่องจากใช้เวลาในการฟอกน้อย และทันตแพทย์เป็นผู้ฟอกสีให้
 • สามารถทำให้ฟันขาวได้เร็ว เหมาะสำหรับการออกงาน หรือไปเที่ยวแบบกะทันหัน

ข้อเสีย

 • มีความเสี่ยงที่จะเสียวฟันมากกว่าฟอกสีฟันที่บ้าน เนื่องจากใช้สารเคมีที่เข้มข้น
 • เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เหงือกเล็กน้อย จากการใช้สารเคมีเข้มข้น แต่แผลสามารถหายได้ภายในระยะเวลา 7 วัน

ฟอกสีฟันที่บ้าน

     เป็นการฟอกสีฟันด้วยตัวเอง ในเวลานอน ต้องใส่ทุกคืนเป็นเวลา 10-14 วัน โดยใช้สารเคมีจำพวกเปอร์ออกไซด์เข้มข้นประมาณ  10-15% ซึ่งเป็นสารเช่นเดียวกับการฟอกสีฟันในคลินิก แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า จึงต้องใช้เวลามากกว่า

ข้อดี

 • มีความเสี่ยงต่อการเสียวฟันน้อยกว่า เนื่องจากใช้สารเคมีเข้มข้นน้อย เหมาะกับคนที่เสียวฟันง่าย
 • สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้ง่าย โดยสามารถปรับระยะเวลาที่ใส่ หรือปรับปริมาณน้ำยาฟอกสีฟัน กรณีที่เสียวฟัน
 • สีฟันที่ได้ค่อนข้างคงที่มากกว่าการฟอกสีฟันที่คลินิก เนื่องจากใช้เวลาในการฟอกสีฟันนาน
 • สามารถทำซ้ำได้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำเองที่บ้าน เพียงแค่ซื้อน้ำยาฟอกสีฟันจากคลินิกทันตกรรมมาเพิ่ม

ข้อเสีย

 • ใช้เวลาในการฟอกสีฟันนาน เป็นเวลาหลายวัน เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการให้ฟันขาวในทันที
 • ต้องสวมใส่อุปกรณ์ในการฟอกสีฟัน ทุกคืน อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายในเวลานอนได้

ขนาดและรูปทรงของฟัน

   ขนาดและรูปทรงของฟัน ต้องสอดคล้องกับรูปหน้าของคุณ โดยมีความสมดุลระหว่างความสูงและความกว้างของซี่ฟัน ฟันทุกซี่จะมีความสูงมากกว่าความกว้างของฟันเล็กน้อย ทั้งนี้การปรับขนาดและรูปทรงของฟัน สามารถทำได้ด้วยการทำวีเนียร์ (Veneer) ซึ่งวีเนียร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

คอมโพสิตวีเนียร์

     เป็นการใช้วัสดุอุดสีเหมือนฟัน ตกแต่งรูปทรงของฟัน และเพิ่ม-ลดขนาดของฟันได้เล็กน้อย สามารถทำได้ในการมาคลินิกทันตแพทย์เพียงครั้งเดียว มีราคาถูก แต่สีของวัสดุอุดสามารถเปลี่ยนได้ภายหลังการใช้งานประมาณ 3-5 ปี และมีความแข็งแรงไม่มากนัก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ก่อนการทำ
คอมโพสิตวีเนียร์

หลังการทำ
คอมโพสิตวีเนียร์

เซรามิกวีเนียร์

     เป็นการใช้วัสดุเซรามิก (Ceramic) มีเป็นวัสดุคล้ายจานกระเบื้อง ซึ่งสีไม่เปลี่ยนภายหลังการใช้งาน สามารถอยู่ได้นานกว่าคอมโพสิตวีเนียร์ สามารถตกแต่งรูปทรงของฟัน, เพิ่ม-ลดขนาดของฟันและเติมแต่งสีฟันได้ดีกว่าคอมโพสิตวีเนียร์ แต่ต้องใช้เวลาในการทำประมาณ 7-14 วัน และเข้าพบทันตแพทย์ 2-3 ครั้ง เนื่องจากเป็นการผลิตจากแลป เพื่อให้เข้ากับซี่ฟันโดยเฉพาะ

ตัวอย่างการทำเซรามิกวีเนียร์ (Ceramic veneer)

ก่อนทำเซรามิกวีเนียร์

หลังทำเซรามิกวีเนียร์

      ทั้งนี้การทำวีเนียร์ เป็นการปิดผิวเนื้อฟันเดิมที่มีอยู่ จึงจำเป็นต้องมีเนื้อฟันเดิมเหลืออยู่ปริมาณหนึ่ง และสีฟันซี่ข้างเคียงที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากซี่ที่เป็นวีเนียร์จะไม่เปลี่ยนสีจากการฟอกสีฟัน ขั้นตอนของการทำวีเนียร์จึงมักจะผ่านการฟอกสีฟัน และปรับการเรียงตัวของฟันมาเรียบร้อย ขั้นตอนวีเนียร์จึงเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถเลือกสีที่เหมาะสม รวมถึงปรับรูปทรง ขนาดที่เข้ากับใบหน้าได้ดียิ่งขึ้น

     นอกจากมีฟันที่สวยแล้ว การมีรอยยิ้มที่สวยยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่มีผลต่อการยิ้มสวยด้วย ไม่ว่าจะเป็นริมฝีปาก ระยะความสูงและความกว้างของใบหน้า โดยเราจะเริ่มวิเคราะห์ความสวยในมุมมองกว้างที่สุดก่อน ได้แก่ สัดส่วนใบหน้า

     เมื่อแบ่งใบหน้าด้านตรงเป็น 3 ส่วน จะมีสัดส่วนที่เกือบเท่ากันหมด ดังภาพ และระยะระหว่างฐานจมูกกับริมฝีปากบน และริมฝีปากล่างกับคาง อยู่ในสัดส่วน 1: 2 ในขณะที่เมื่อแบ่งใบหน้าในแนวยาว มุมขอบตาด้านในจะอยู่พอดีกับฐานของจมูกและใกล้เคียงกับมุมปาก

     เมื่อมองใบหน้าด้านข้าง ลากเส้นตรงจากปลายจมูกและคาง ริมฝีปากบนจะอยู่ในตำแหน่งหลังต่อเส้นตรงเล็กน้อย ขณะที่ริมฝีปากล่างแตะอยู่ในเส้นตรงนั้นๆ ดังภาพ

     แต่อย่างไรก็ตาม ขากรรไกรบนและล่างมีผลต่อสัดส่วนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นขากรรไกรบนมีระยะยาวเกินไป ส่งผลให้สัดส่วนริมฝีปากบนยาวมากกว่าปกติ ทำให้เวลายิ้มจะเห็นเหงือกมากกว่าปกติ (Gummy smile) หรือมีขากรรไกรล่างเล็กเกินไป ทำให้สัดส่วนริมฝีปากล่างสั้นกว่าปกติ เมื่อมองใบหน้าด้านข้าง การเจริญของขากรรไกรบน-ล่าง ที่มากหรือน้อยเกินไป จะมีผลต่อสัดส่วนของใบหน้าเช่นกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาขากรรไกรเจริญผิดปกติสามารถทำได้โดยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

     เมื่อพิจารณาในส่วนฟันและริมฝีปาก ตำแหน่งการเรียงตัวของฟันมีผลต่อตำแหน่งริมฝีปาก เช่น หากมีฟันบนยื่นมากจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถปิดริมฝีปากบนลงมาได้ ทั้งยังทำให้ดูยื่น ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันสามารถแก้ไขการเรียงตัวของฟันและช่วยให้ตำแหน่งริมฝีปากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่ต้องทำการศัลยกรรมเพิ่มเติม

      ทั้งนี้การวินิจฉัยถึงสาเหตุและปัญหาของรอยยิ้ม ต้องใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของคุณหมอเฉพาะทางหลากหลายสาขาเพื่อสร้างรอยยิ้มที่สวยสะดุดตา

Scroll to Top