ฟันห่าง รักษาได้หรือไม่??

    ฟันห่างเป็นภาวะที่หมอพบได้บ่อย ที่นำคนไข้มาหาหมอ เช่น เศษอาหารติดบริเวณฟันห่าง , ฟันหน้าห่างไม่สวยงาม เป็นต้น โดยฟันห่างนั้นอาจมีสาเหตุมาจากหลายอย่าง การรักษาจึงต้องพิจารณาถึงสาเหตุดังกล่าวด้วย

สาเหตุของฟันห่าง

 • ตำแหน่งของหน่อฟันในขากรรไกร
 • มีฟันคุด หรือ ฟันฝังในบริเวณดังกล่าว
 • ขนาดฟัน กับ ขนาดขากรรไกร ไม่ไปด้วยกัน (ขนาดของฟันเล็กเมื่อเทียบกับขากรรไกรที่ใหญ่)
 • ลิ้นดุนฟัน
 • มีเนื้อเยื่อพังผืดยึดเกาะสูง (High frenum attachment)
 • จัดฟันเสร็จแล้วไม่ใส่รีเทนเนอร์
 • รูปร่างของฟันที่ผิดปกติ

ผลกระทบของฟันห่าง

 • ความสวยงาม
 • ผลต่อการออกเสียงบางเสียง
 • เศษอาหารติด
 • ฟันผุได้ง่ายกว่าปกติ

แนวทางการรักษา

 1. อุดปิดช่องว่าง
  • ฟันที่ห่างจากตำแหน่งฟัน
  • ฟันที่ห่างจากรูปร่างของฟันที่ผิดปกติ
 2. การทำวีเนียร์
Scroll to Top